Často kladené dotazy - FAQ

Jak postupovat s IRTN ve spol. prostorách?
Domnívám se, že stejně jako např. v úklidové místnosti měříme vodu, která pak figuruje v součtu náměrů (i když je placena ze spol. peněz), a stejně tak do výkazu pro dodavatele tepla uvádíme spotřebu teplé vody v součtu za celou sekci, měly by být osazeny na všech radiátorech IRTN, jinak pak nelze na základě IRTN sečíst náklady po jednotlivých sekcích.

Analogie s vodoměry není správná. Vodoměry jsou stanovená měřidla a registrují spotřebu vody ve fyzikálních jednotkách m3.
Naproti tomu indikátory vytápění nejsou měřidla a registrace probíhá v bezrozměrných jednotkách - dílcích. Pro rozúčtování spotřeby tepla na vytápění se používají pouze poměrné počty dílků, registrované (po předepsaných korekcích) u jednotlivých spotřebitelů. Celkový součet dílků nehraje v rozúčtování žádnou roli, a proto nemusí být sledována spotřeba ve společných prostorách. Dá se také říci, že spotřeba tepla ve společných prostorách je zahrnuta do celkových tepelných ztrát domu, bez ohledu na jejich lokalizaci.
U vodoměrů je dobré registrovat i spotřebu ve společných prostorách (např. v úklidových komorách), kde bude spotřeba stejně rozúčtována mezi uživatele všech bytů, protože pak můžeme porovnat součet spotřeb registrovaných na všech vodoměrech se spotřebou fakturovanou podle domovního vodoměru. Tím máme umožněnou kontrolu správné funkce všech vodoměrů.
V případě indikátorů vytápění takováto kontrola není možná.