Často kladené dotazy - FAQ

Při výměně domovního vodoměru mi pracovníci sdělili, že nemám nárok spolu s vodoměrem dostat originál certifikátu nového vodoměru. Je prý k nahlédnutí u nich ve firmě.
Jsem jiného názoru, a proto se ptám. Mám právo spolu s novým vodoměrem dostat certifikát vodoměru (je to vlastně něco jako záruční list)? Existuje nějaký zákon nebo vyhláška?

Pro vodoměry, jako stanovená měřidla ve smyslu zákona 505/90Sb. o metrologii v jeho platném znění, se nevystavují žádné certifikáty nahrazující záruční listy.
Existují však tzv. schválení typu daného měřidla, která umožňují jejich uvedení na trh a originální dokument je skutečně uložen u výrobce, dovozce nebo prodejce. Má platnost pro všechna dodávaná měřidla daného typu, dimenze a průtoku.
Z toho důvodu jsou samotná měřidla vybavena úřední značkou (součástí této úřední značky je dvojčíslí - poslední dvojčíslí roku, v němž bylo provedeno ověření vodoměru) nebo značkou schválení typu (značka je tvořena písmenem epsilon, v horní části je uvnitř písmeno státu a dvojčíslí roku schválení typu, v dolní části je číslo schválení typu; prvotní ověření je vyznačeno malým tiskacím e; uvnitř horní části je stát, v dolní části identifikační kód metrologického orgánu a k tomu patří šestiúhelník s dvojčíslím roku uvnitř) nebo symbolem "CE" a doplňkovým metrologickým označením (jehož součástí je poslední dvojčíslí roku posouzení shody) a číslem tzv. notifikované osoby (se zmíněným dvojčíslím se pracuje stejně, jako s dvojčíslím v úřední značce).
Dalšími předpisy kromě výše citovaného zákona jsou vyhlášky 262/2000Sb., č. 332, 333 a 334/2000Sb. v platném znění.