Často kladené dotazy - FAQ

Chtěla jsem se zeptat, jak reklamovat vyúčtování na teplou vodu, když mám podezření, že vodoměr neměřil správně.

Protože nesprávným měřením mohou být významně poškozeny Vaše zájmy, jste jako poškozená strana dle §11, odst. 4 zákona 505/90Sb. (O metrologii) oprávněna vyžádat si u vlastníka objektu ověření měřidla (vodoměru) a vydání osvědčení o výsledku ověření.
Podle výsledku ověření by mělo následně dojít i k případné opravě vyúčtování.
Je-li na měřidle zjištěna závada, obvykle hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou vlastník měřidla. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady konečný spotřebitel.