Často kladené dotazy - FAQ

Jaký termín je stanoven k cejchování bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu? Tyto vodoměry jsou používané pouze k rozúčtování nákladů ke konečným spotřebitelům. Na patě objektu je fakturační vodoměr v majetku VaK.

Na základě ustanovení vyhlášky 285/2011Sb. došlo u vodoměrů na teplou a studenou vodu, používaných pro rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům, ke sjednocení ověřovací lhůty na 5 let. Platí pro vodoměry s úředním ověřením od roku 2012.
Pro vodoměry s ověřením do roku 2011 včetně platí lhůta 6 roků pro vodoměry na studenou vodu a 4 roky pro vodoměry na teplou vodu.