Často kladené dotazy - FAQ

Zpracovávám vyúčtování studené vody. Jedná se o několik domů v problémové lokalitě. V domech jsou jak koupelny s WC, tak suché záchody. V některých bytech jsou namontovány vodoměry. Dle spotřeby však vychází na jednu osobu až 62 m3 vody.
Nájemníci nenahlašují řádně počty osob, takže spotřebu tvořím dle trvale nahlášených osob v evidenci obyvatelstva. Všichni nájemníci byli písemně upozorněni na velkou spotřebu vody a žádali jsme, aby si zkontrolovali protékající WC či kapající kohoutky. Vyměnili jsme hlavní vodoměry po dohodě s VaK.
Ptám se, zda je možné vyúčtovat tedy skutečnou spotřebu bez ohledu na směrná čísla VaK? Zdá se mi také velmi kruté vyúčtovat starým lidem se suchým záchodem a umývadlem cca 60m3 vody.
Sháněla jsem informace na ministerstvu místního rozvoje a tam mi poradili, abych se s tímto dotazem obrátila na Vás.

Skutečnou spotřebu (náklad na objekt) musíte vyúčtovat mezi konečné spotřebitele vždy, a to přesně ve vynaložené výši. Tzn., že jak údaje bytových vodoměrů, tak směrná čísla roční spotřeby jsou vždy jen nástrojem pro nalezení proporcí pro následné přerozdělení nákladu mezi konečné spotřebitele.
Buď použijete pro rozdělení celkových nákladů údaje o dílčí spotřebě dle bytových vodoměrů nebo směrná čísla roční potřeby vody dle vyhlášky 274/2001Sb.
Kombinace obou způsobů v jednom objektu je možná pouze za podmínky dohody nejméně s polovinou konečných spotřebitelů na takovémto způsobu rozdělení nákladů za SV.