Často kladené dotazy - FAQ

Termín reklamace vyúčtování tepla je stanoven vyhláškou. Je nějaká možnost dodatečné reklamace po tomto termínu v případě zjištění porušení příslušné vyhlášky ze strany firmy, která rozúčtování provedla?

Dodatečnou reklamaci po uplynutí lhůty uvedené v §7, odst. 2, písmeno i) vyhlášky 372/2001Sb. nezná, nezná ji ani jiný právní předpis, tedy neexistuje. Máte však plné právo se domáhat dle §107, odst. 1 občanského zákoníku vydání plnění z bezdůvodného obohacení, které se promlčí za dva roky ode dne, kdy jste se dozvěděl, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na základě chybného výpočtu na Váš úkor obohatil.
Současně § 107, odst. 2 stanovuje, že právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se promlčí za tři roky.