Poradna ARTAV

Odpovídáme na dotazy z oblasti rozúčtování nákladů za spotřebu tepla a vody mezi konečné spotřebitele.

Před přidáním otázky si projděte záložku "Časté dotazy FAQ" nebo dříve položené dotazy, které jsou publikovány o kousek níže nebo na dalších stránkách (1, 2, 3, ... ) této poradny.
Odpověď na Vaši otázku může být právě tam.

Nejasné či nekonkrétní dotazy nebo dotazy nesouvisející s rozúčtováním nákladů za dodávky tepla nebo vody budou administrátorem vymazány.

Odpovědi na dotazy jsou odborným názorem Rady ARTAV a z hlediska práva čR mají informační charakter. Nenahrazují tedy jakákoliv rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

Filtr odpovědí

Datum:    Text:  

Formulář pro přidání otázky je ZDE.

 
 
… z 02. 09. 2014, od: Dotaz
Nadpis:
Vyúčtování nákladů na teplo a TUV 
Otázka:
Hezký den, §7 odst. 2 písm. f) vyhlášky 372/2001 Sb. uvádí následující: "Ve vyúčtování vlastník uvede ...podíly nákladů připadající na konečné spotřebitele s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč...". Co je prosím míněno "podíly nákladů na konečné spotřebitele"? Co si pod tím představit a co má být tedy ve vyúčtování uvedeno? Děkuji za Vaši odpověď. 
Odpoved:
Vyhláška 372/2001 Sb. uvádí v §7 odst. 2 uvádí dosti podrobně, co má vyúčtování obsahovat. Pokud jde konkrétně o písmeno f), je potřeba vyjít z §4 vyhlášky, kde je zejména uvedeno, co je to základní složka, co je spotřební složka a jak se s nimi nakládá. Ve vyúčtování musí být uveden celkový náklad na vytápění a celkový náklad na poskytování teplé vody pro celou zúčtovací jednotku. Dalšími údaji jsou započitatelná podlahová plocha vašeho bytu a výše náměrů odečtených z indikátorů na vašich radiátorech. Celkový náklad na vytápění se rozdělí na tzv. základní a spotřební složku. Základní složka může být ve výši 40 až 50% a její konkrétní velikost stanovuje majitel objektu (družstvo, SVJ,…), zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Ve vyúčtování je dále uveden podíl nákladů na konečného spotřebitele. V případě nákladů na teplo je to podíl na základní složce – ten se stanovuje podle velikosti podlahové plochy bytu a podíl na spotřební složce – ten se stanovuje podle výše náměrů indikátorů na otopných tělesech (může být dále korigován podle pravidel uvedených v §4 vyhlášky). Součtem těchto dvou hodnot vznikne celkový podíl nákladů na vytápění konečného spotřebitele.  
 
Odpovídal: -jiba- Přejít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
 
 
Zeptejte se nás!
Údaje označené * jsou povinné.