Poradna ARTAV

Odpovídáme na dotazy z oblasti rozúčtování nákladů za spotřebu tepla a vody mezi konečné spotřebitele.

Před přidáním otázky si projděte záložku "Časté dotazy FAQ" nebo dříve položené dotazy, které jsou publikovány o kousek níže nebo na dalších stránkách (1, 2, 3, ... ) této poradny.
Odpověď na Vaši otázku může být právě tam.

Nejasné či nekonkrétní dotazy nebo dotazy nesouvisející s rozúčtováním nákladů za dodávky tepla nebo vody budou administrátorem vymazány.

Odpovědi na dotazy jsou odborným názorem Rady ARTAV a z hlediska práva čR mají informační charakter. Nenahrazují tedy jakákoliv rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

Filtr odpovědí

Datum:    Text:  

Formulář pro přidání otázky je ZDE.

 
 
… z 09. 05. 2007, od: Stanislava Hejdánková
Nadpis:
Rozúčtování SV 
Otázka:
Dobrý den, je možné rozúčtovávat st. vodu pouze podle počtu osob? Jsou směrná čísla závazná, a jak se podle nich postupuje? Děkuji. S. Hejdánková 
Odpoved:
Pro rozúčtování studené pitné vody (SV) neexistuje v čR žádná standardní legislativní norma. Způsob rozúčtování je doposud každoročně upraven cenovým výměrem Mjnisterstva financí pod pořadovým číslem 01 příslušného roku. Poslední výměr č.01/2007 v části II. - seznam zboží u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny, odst. 2.41.00.11, písmena e) a f) stanovuje: e) způsob rozúčtování vodného a stočného jednotlivým spotřebitelům je předmětem dohody mezi odběratelem a spotřebiteli. Spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají; f) nedojde-li k dohodě podle písm.e) nejméně s polovinou spotřebitelů, provede se rozúčtování podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu nebytových prostorů (směrná čísla roční potřeby vody). Pevná složka, je-li zvolena dvousložková forma vodného a stočného, se rozúčtuje podle m2 podlahové plochy bytů a nebytových prostorů; Směrná čísla roční potřeby vody jsou uvedena v příloze č.12 vyhlášky č.428/2001Sb. Např. je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s centrální přípravou teplé vody, činí směrné číslo roční potřeby vody 56 m3 na jednoho obyvatele bytu. Nejobjektivnější způsob je však rozúčtování SV na základě spotřeby podle bytových vodoměrů. Ty jsou ze zákona č.505/90Sb. v jeho platném znění stanovenými měřidly. To znamená, že podléhají pravidelnému úřednímu ověření. Při jejich požití tak každý konečný spotřebitel zaplatí pouze svojí skutečnou spotřebu SV. Možné dodavatele bytových vodoměrů naleznete na www.artav.cz v části seznam členů.  
 
Odpovídal: -BŠm- Přejít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
 
 
Zeptejte se nás!
Údaje označené * jsou povinné.