Informace o semináři k EED

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu uspořádala dne 19. listopadu 2019 pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, seminář na téma

ZMĚNY V MĚŘENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA DLE NOVÉ EVROPSKÉ SMĚRNICE EED

Cílem semináře bylo seznámit majitele a správce bytových fondů s výhledem na nejbližší vývoj právních předpisů pro měření spotřeby tepla a vody včetně rozúčtování podle individuální spotřeby, s problematikou odpojování otopných soustav od CZT, s možností kontroly správnosti měření bytových vodoměrů i v místě montáže a s možnostmi dálkových odečtů s využitím nových systémů internetu věcí (IoT).

Program semináře:
  • Ing. Jiří Zerzaň (ARTAV): Úvodní slovo k tématu semináře ZDE
  • Ing. Hana Schwarczová (MPO): Připravované novely zák. 406/2000 Sb. a vyhl.194/2007 Sb. ZDE
  • Ing. Martin Hanák (SČMBD): Odpojování od CZT z pohledu bytového družstva ZDE
  • Ing. František Staněk, Ph.D. (ČMI): Zkoušení správnosti měření vodoměrů ZDE
  • Ing.Petr Holyszewski (ARTAV): Perspektivní techniky dálkových odečtů pomocí IoT ZDE
  • Prezentace společnosti ČRa ZDE
  • Prezentace společnosti Vodafone ZDE

Prezentace k jednotlivým referátům jsou ke stažení u jednotlivých bodů programu.

V průběhu semináře byly v předsálí výstavky rozúčtovacích firem sdružených v Asociaci ARTAV a firem s nabídkou systémů IoT. jejich prezentacejsou ke stažení u bodů programu výše.

(japo)

Menu