Náhradní odečet vody

  1. ARTAV
  2. Náhradní odečet vody
ostatni

Text otázky

Jakým způsobem se vyúčtuje spotřeba vody uživateli bytu, který nezpřístupnil vodoměr v bytě - neumožnil provedení odečtu spotřeby? Je nějaký podpůrný právní předpis?

Odpověď na otázku

Vzhledem k tomu, že z dotazu není zcela jasné o jaké vodoměry se přesně jedná, proto je třeba odpověď rozdělit na dva případy:- pokud se jedná o vodoměr TUV postupuje se při stanovení náhradní spotřeby nepřístupného bytu dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. Konkrétně §5 odst. 7, dále příloha č. 2 uvedené vyhlášky , kde v uvedeném vzorečku X se spotřební složka nákladů rovná trojnásobku průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.- pokud se jedná o nepřístupný vodoměr SV odpovídající právní předpis zatím neexistuje, ale ke stanovení spotřeby SV lze použít vyhlášku 428/2001 Sb. kde v její příloze č.12, jsou uvedena směrná čísla roční spotřeby SV pro různé typy bytových jednotek.Náhradní spotřeba SV [m3] = počet osob žijících v bytě x roční směrné číslo dle typu bj. Texty uvedených vyhlášek najdete na www.artav.cz/legislativa.