Rozúčtování nákladů – nedotknutelnost obydlí.

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování nákladů – nedotknutelnost obydlí.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,máme několik let zavedeny měřiče tepla a každoročně jsou problémy s odečty. Na odečty si společenství vlastníků sjednalo firmu, která každý rok posílá jiného pracovníka, ten pak projde komplet celý byt a má přesný přehled o struktuře a vybavení bytu. Když odečet neumožním, zaplatím plné náklady bez ohledu na spotřebu. Ve státě s tak obrovskou kriminalitou jako je čR, jsou mi tímto postupem krácena práva dle Listiny základních práv a svobod - nedotknutelnost osobního soukromí a obydlí. Žádám o sdělení jak se takovéto zvůli bránit a kdy bude tato šikana obyvatelstva z předpisů odstraněna.děkujiděkuji

Odpověď na otázku

Zcela určitě víte, že Vámi položený dotaz nespadá do problematikyrozúčtování nákladů za spotřebu tepla a vody mezi konečné spotřebitele přiústředním vytápění a centrální dodávce teplé vody, kterou se naše ON-LINEporadna zabývá.Musíte jej tedy položit na jiném odborném portále.Přestože nejsme odborníky na ústavní právo, tak víme, že čl.7, odst. 1zákona č. 002/1993Sb. (Listina práv a svobod) obsahuje celkem věty dvě.Tedy “ 1. věta – Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. 2.věta – Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.A to je Vážená paní právě tento případ, neboť vyhláška č.372/2001Sb. jevydána k provedení §78 odst. 5 zákona č.091/2005Sb. (energetický zákon).Dále si uvědomujeme, že současně dochází i k naplnění čl.12, odst. 3 stejnéListiny práv a svobod.Je tedy proveden zákonný zásah do nedotknutelnosti obydlí, který je vdemokratické společnosti nezbytný pro ochranu práv a svobod druhých.Rozúčtování celkových nákladů objektu se týká jak Vás, tak i ostatníchkonečných spotřebitelů (spoluvlastníků SVJ).Pokud jako spoluvlastník objektu máte opravdový zájem na řešení, existují indikátory vytápění i měřiče tepla a vodoměry, které lze odečítat dálkově pomocí radiového přenosu dat. Záleží jen na vlastníkovidomu, ve vašem případě na rozhodnutí SVJ, který typ měřicí a registračnítechniky zvolí.