Správnost vyúčtování a uplatnění korekce dle §4/4 ?

  1. ARTAV
  2. Správnost vyúčtování a uplatnění korekce dle §4/4 ?
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chtěl bych se Vás touto cestou zeptat, zda naše SVJ provádí vyúčtování v souladu s platnou vyhláškou č. 372/2001 Sb. Původní předseda SVJ prováděl vyúčtování ÚT v poměru základní složka 40 % a spotřební složka 60 % a ohřev TUV v poměru základní složka 30 % a spotřební složka 70 %. Korekce dle § 4 odst. 4) citované vyhlášky nebyla uplatňována. Původní předseda SVJ mi však nepředložil žádný zápis z domovní schůze, kde by bylo vlastníky odhlasováno stanovení této základní a spotřební složky a nevyužití korekce nákladů dle § 4/4). Po převzetí funkce předsedy SVJ v roce 2007 jsem žádal u rozúčtovatele provedení vyúčtování za jednotlivé kalendářní roky dle výše citované vyhlášky ve výše uvedeném rozdělení základní a spotřební složky, tedy u vytápění 40% / 60% a u ohřevu vody 30% / 70%, avšak jsem již uplatňoval korekci dle § 4/4), aby bylo vyúčtování zákonné. Nyní však původní předseda SVJ po provedeném vyúčtování za rok 2011 po mě žádá zápis ze schůze, kde by bylo odsouhlaseno, že budeme uplatňovat korekci nákladů dle § 4/4) s kladnou a zápornou odchylkou 40% (Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období). Chtěl bych se tedy zeptat, zda postupuji správně dle platné vyhlášky, když uplatňuji úpravu výpočtové metody, případně zda musíme na schůzi shromáždění odhlasovat, rozdělení základní a spotřební složky (v rozmezí dané touto vyhláškou) a uplatnění korekce dle § 4/4) a výše této korekce. Podotýkám, že původní předseda v průběhu celého roku 2011 v bytě nebydlel a na indikátorech tepla měl ve všech místnostech hodnotu 0 dílků a s korekci dle §4/4) nesouhlasí. Děkuji za vaši odpověď, Pavel. M.

Odpověď na otázku

S výjimkou §4, odst.(1) není ve vyhlášce 327/2001 Sb. Žádné ustanovení okterém by se mohlo hlasovat, nebo které by mohl vlastník domu měnit.Shromáždění vlastníků, jako vrcholný orgán vlastníka domu, může rozhodovatjen o tom, v jakém poměru mají být rozdělovány náklady na základní aspotřební v rámci mezí stanovených vyhláškou. Ale i v tomto případě je lépeporadit se s odborníky, jaké rozdělení je vhodnější pro daný typ otopnésoustavy a způsob měření.Jde o technické záležitosti, dané fyzikálními vlastnostmi budovy a otopnésoustavy. Hlasovat o způsobech rozúčtování je stejně nesmyslné, jakohlasovat o platnosti fyzikálních zákonů.