Stěhování – meziodečet.

  1. ARTAV
  2. Stěhování – meziodečet.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, od 1.12.08 se stěhuji do podnájmu v družstevním bytě na Mělníku, kde jsou na každém topení nainstalované měřáky. Majitel mi řekl, že se zapíše stav na měřácích v den, kdy se budeme stěhovat. Stejné měřáky jsem měl v podnájmu, v kterém jsem bydlel doposud a za rok klesla hodnota na měřáku u pouhou jednu čárku. Proto si myslím, že jedna čárka může znamenat celkem velké rozmezí v řádu několika sto možná tisíc Kč. Je možné si na žádost nechat udělat přesné odečty ke dni, kdy se budeme stěhovat (abychom začínali od nuly) a na koho se mám případně obrátit.Budu Vám moc vděčný za odpověďDěkuji, LP

Odpověď na otázku

Z dotazu není zřejmé, o jaký typ poměrového indikátoru spotřeby tepla se jedná, ale z textu lze usuzovat, že jde o přístroj založený na principu odparu měrné kapaliny. Velikost náměru zjištěná poměrovým indikátorem se odvíjí od typu indikátoru, ale i typu otopného tělesa a tepelných vlastností místnosti, v níž je těleso instalováno, nelze tedy porovnávat odečty spotřeby tepla u bytů v různých objektech. Lze souhlasit s postupem, navrhovaným majitelem domu – tj. provedením meziodečtu zápisem náměrů indikátorů k datu stěhování bez výměny náplně, s tím, že následně bude proveden řádný roční odečet. Podíly jednotlivých uživatelů k datu stěhování se pak vyčíslí pomocí těchto meziodečtů. Není však známo, jak dalece se datum stěhování 1.12.08 liší od plánovaného ročního termínu odečtu – v případě, že řádný odečet proběhne v krátkém časovém intervalu po nastěhování, nemusí být změna odparu dobře měřitelná. Pokud by nebyly známy odečty indikátorů k datu změny, rozdělí vlastník náklady na spotřební složku vytápění procentním podílem energetické náročnosti jednotlivých měsíců §6(5a) a příloha 3 vyhl.MMR č.372/2001 Sb.Vzhledem k tomu, že ampule s měrnou kapalinou je určena na celé zúčtovací období (12 měsíců), včetně letních měsíců bez vytápění, je nulový bod stupnice umístěn níže, než je hladina kapaliny v nové náplni( nad nulovým bodem je přídavek kapaliny na odpar za studena), takže tazatelem navrhovaný způsob provedení odečtu s výměnou měrné náplně k datu stěhování by nevedl ke správnému výsledku.Za správnost vyúčtování tepla odpovídá vlastník domu, eventuelně jím pověřený rozúčtovatel, který jistě zná situaci v domě a zodpoví konkrétní dotazy.