vyhláška

  1. ARTAV
  2. vyhláška
ostatni

Text otázky

Prosím vás, je povinností majitele bytu dát měřáky tepla k radiátorům a elektroměr k bytům ? Platíme paušální poplatky za energie - veškeré energie, nedochází k vyúčtování, nyní nám podle paušálních poplatků vyčíslil majitel bytů daň za odběr energií - nevíme kolik spotřebujeme fakticky, jen paušálně dle osob a m2. Je to správně? Jestli ne, na koho se obrátit. majitele nic nezajímá, prý máme jít bydlet jinam, když nejsme spokojeni. Děkuji.

Odpověď na otázku

V současné době neexistuje v české republice žádný obecně platný právní předpis, který by zakládal povinnost instalace technických zařízení pro určování spotřeby tepla a vody (indikátory topných nákladů, vodoměry, měřiče tepla) a následné rozúčtování. Případná instalace uvedených zařízení je zcela v kompetenci majitele objektu.Rozúčtování nákladů provedené u tepla dle m2 započitatelné podlahové plochy bytu a nákladů na teplou vodu dle průměrného počtu osob užívajících byt je v souladu s platnou legislativou čR – vyhláškou č. 372/2001Sb..Termínem daň máte zřejmě na mysli zálohy na teplo a teplou vodu, které jsou po ukončení zúčtovacího období řádně zúčtovány.Text vyhlášky naleznete na http://www.artav.cz/legislativa/.Další část Vaší otázky se týká elektroměrů. Touto problematikou se ARTAV nezabývá. Obraťte se, prosím, na jiný odborný portál.