Často kladené dotazy - FAQ

Jsme dům společenství vlastníků - 44 bytů. Každý rok jsou nám dodavatelem tepla zvyšovány zálohy o 10% a to přesto, že např. v R2006 byl přeplatek 115 tisíc v R2007 180 tisíc.
Má právo dodavatel zvyšovat zálohy?

Výše záloh je dle §76, odst. 3, písmeno d) zákona 458/2000Sb. (energetický zákon) předmětem jednání mezi dodavatelem a odběratelem tepla a musí být uvedena ve smlouvě o dodávkách tepla. Měly by být stanoveny vždy tak, aby nedocházelo k přeplatku, ale naopak, aby v konečné faktuře byl vyčíslen nedoplatek.