O asociaci

  1. ARTAV
  2. O asociaci

ARTAV, z.s. je spolek, který vznikl transformací Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu podle zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ). Původní Asociace byla založena v roce 1999 jako občanské sdružení. Spolek je dobrovolným neziskovým zájmovým sdružením právnických i fyzických osob, které provádějí registraci spotřeby tepla a vody u konečných spotřebitelů a následné rozúčtování nákladů na vytápění a na spotřebu teplé i studené vody. ARTAV, z.s. je právnickou osobou zapsanou od 1.1.2014 u Městského soudu v Praze pod zn. L 10552

Členy ARTAV, z.s. se mohou stát právnické i fyzické osoby, které provádějí rozúčtování nákladů na teplo a vodu dle platných předpisů a používají technických prostředků vyhovujících platným normám a které mají tuto činnost uvedenou v Obchodním rejstříku nebo Živnostenském listu jako předmět podnikání.

Hlavní úkoly a cíle ARTAV

Odbornost

Poskytovat odborná stanoviska o správnosti použitých metod rozúčtování třetím osobám.

Spolupráce

Spolupracovat s příslušnými státními orgány při tvorbě a změnách právních i technických norem a dalších předpisů upravujících metody a prostředky pro rozúčtování spotřeby tepla a vody a podporovat vznik norem odpovídajících směrnicím Evropské unie.

Dodržování

Dbát na dodržování právních norem a profesní etiky při výkonu činností svých členů.

Pomoct

Doporučovat postupy a algoritmy rozúčtování v případech, pro které nejsou jednoznačně právně stanoveny.

Osvěta

Provádět osvětovou činnost v daném oboru.

Z výše uvedených cílů jsou zřejmé i důvody, jež vedly členské firmy k založení společné organizace.

Orgány ARTAV

Rada ARTAV (RA)

Ing. Petr Holyszewski

předseda RA

Mgr. Jana Machková

místopředseda RA

Stanislav Adamík

člen RA

Karina Vališová

člen RA

Ing. Jan Vysloužil

člen RA

Zdeněk Buček

člen RA
Dozorčí rada (DR)

Ing. Radek Straka, MBA

předseda DR

Ivana Hulinská

člen DR

Ing. Tomáš Dus

člen DR

Kde nás najdete

Návštěvní doba

Každé úterý od 10 do 16 hodin kanceláři ARTAV (odborné konzultace po telefonickém objednání)

Z důvodu pandemie byly návštěvní hodiny zrušeny do odvolání.

Pro konzultace využijte elektronickou poštu na artav@seznam.cz.

Další informace

Stanovy asociace

Zobrazit PDF stanovy ARTAV

Etický kodex

Člena asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV)

Pravidla ARTAV

pro rozúčtování nákladů na teplo a vodu

Členové

Seznam členů ARTAV

Přihláška

Stáhnout žádost o přijetí za řádného člena ARTAV

Menu