§4 3,4 vyhl.372/01

  1. ARTAV
  2. §4 3,4 vyhl.372/01
ostatni

Text otázky

Dobrý de, přátelé!Zachovám smysl odstavců 3 a 4, uvedu-li:(3) Spotřební složku rozdělí úměrně výši náměrů s použitím korekcí, které zohledňují i náročnost danou polohou, počtem článků v místnostech ...(4) Rozdíly v nákladech na 1 m2 nesmí překročit 40 % oproti průměru. Nedojde-li k překročení, neprovádí úpravy uvedené v (3).Děkuji, hezký den!

Odpověď na otázku

Smysl jednotlivých odstavců je přesně dán jejich stávající formulací ve vyhlášce a nám nepřísluší je jakkoliv doplňovat či přeformulovávat.Odstavec (3) §4 uvedené vyhlášky platí vždy a je nutno jej dodržovat i tehdy, když nejsou rozdíly v úhradách tak velké, aby bylo nutno použít ustanovení odst.(4) téhož paragrafu.Jinými slovy: každý z těchto dvou odstavců má svůj vlastní, odlišný účel či smysl. U odst. (3) jde o kompenzaci různě velkých tepelných ztrát jednotlivých místností, kdežto u odst. (4) jde o omezení nespravedlností způsobených přestupy tepla mezi jednotlivými byty.