§4/4 vyhl. 372/2001 Sb.

  1. ARTAV
  2. §4/4 vyhl. 372/2001 Sb.
ostatni

Text otázky

Děkuji za odpověď na můj dotaz z 15.1.2014.Ještě mám k tomuto jeden, doplňující, dotaz. Teplárna na pokynu výboru (dopis z r. 2004) přestala provádět vyúčtování s korekcí a odesílá podklady pro rozúčtování nákladů spotřeby tepla bez korekce našemu smluvnímu správci. Ten provede na základě zaslaných podkladů z teplárny vyúčtování na jednotlivé vlastníky a ty jim rozešle. Jaký pokyn od výboru SVJ k tomu správce má nevím (předpokládám, že má ten samý dopis jako teplárna). Od teplárny se nic dalšího nedozvím, prý je pro ně smluvním partnerem výbor SVJ, taktéž reaguje smluvní správce. A výbor reklamaci vždy zamítne, takže pro reklamující bezvýchodná situace, existuje tak jen soudní cesta. Porušuje v tomto případě i správce při rozúčtování vyhlášku 372, když jí nedodržuje . Nebo ji porušují oba, tj. smluvní správce a teplárna, které postupují dle pokynu výboru SVJ, který ovšem odporuje vyhl. 372? Mám za to, že když § 4/4 je ust. kogentní, tak jak teplárna , tak i správce by se touto vyhláškou měli řídit, a na dopis výboru SVJ měli odpověďět, že pokyn ke zrušení korekce odporuje platným předpisům . Nebo se mýlím? Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď na otázku

Z Vámi poskytnutných informací lze dovodit následující:1. Teplárna dodává teplo do objektu, předpokládáme na základě fakturačního měřiče. V takovém případě platí dodavatelsko-odběratelský vztah mezi teplárnou a SVJ, na který se ustanovení vyhlášky č. 372/2001Sb. nevztahují. Tedy ani §4, odst. 4 citované vyhlášky. Dodavatel fakturuje teplo dodané do objektu a to jsou náklady na tepelnou energii na vytápění objektu (zúčtovací jednotky).2. Správce následně tyto náklady rozúčtuje a zde se právě použijí ustanovení vyhlášky č. 372/2001Sb., tedy i §4, odst. 4.3. Jestliže rozdíly v nákladech převýší hodnoty uvedené v ustanovení §4, odst. 4, musí být toto ustanovení pro správné provedení rozúčtování použito (viz kogentní ustanovení práva).4. Pokud správce a ani vlastník, který je za rozúčtování zodpověný neplní povinnosti vyplývající z uvedené vyhlášky, jednoznačně ji porušují.5. V současnosti je jedinou cestou Vámi uváděný soudní spor.

Menu