§4/4 vyhl. 372/2001 Sb.

  1. ARTAV
  2. §4/4 vyhl. 372/2001 Sb.
ostatni

Text otázky

Jak na tomto portále uvádíte je ust. §4/4 je kogentním ustanovením vyhl. 372/2001 Sb. od kterého není přípustné se odchýlit . Mám proto dotaz. Může teplárna, která připravuje podklady pro vyúčtování tepla na základě dopisu výboru SVJ v r. 2004 (shromáždění kdysi rozhodlo o zrušení korekce) povinnou korekci zrušit v podkladech pro vyúčtování.Již několik let se několik vlastníků snaží v rámci reklamace o zavedení korekce ovšem bez úspěchu. Výbor trvá na tom, že platí to, že byla v r. 2004 zrušena. Teplárna říká, že postupuje dle pokynů výboru a dokud nedostane písemně, že ji má v našem SVJ zavést postupuje podle dopisu z r. 2004.Jedinou možností je zřejmě jenž soud. Jaký je Váš názor.

Odpověď na otázku

Pokud teplárna kromě přípravy podkladů pro vyúčtování (fakturace spotřeby tepla na objekty) provádí i samotné rozúčtování nákladů na konečné spotřebitele jménem vlastníka objektu (zúčtovací jednotky), nebylo zrušení korekcí v roce 2004 legální.O finanční poškození tím způsobené je možno žádat vlastníka domu, tedy SVJ. Ten je v každém případě za rozúčtování zodpovědný. Nároky se ovšem podle občanského zákoníku promlčují po třech letech.Jiná situace by mohla být při rozúčtování roku 2014. Pokud se vlastníci všech jednotek v domě na počátku tohoto roku dohodnou na pravidlech rozúčtování odchylných od vyhlášky 372/2001 Sb., bude podle zákona 67/2013 Sb. možné provést rozúčtování podle vlastních pravidel. Pokud ale k dohodě nedojde, bude i rok 2014 nutno rozúčtovat podle všech ustanovení stále platné vyhlášky 372/2001.

Menu