§4 odst.4 vyhl.372/2001Sb

  1. ARTAV
  2. §4 odst.4 vyhl.372/2001Sb
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v bytě který celý rok 2008 nikdo neobýval (byt byl v rekonstrukci)nám bylo účtováno za otop celkem 19267,- Kč (SN za otop 9680,60 a ZN za otop 9219,60 + přístroje) to že v bytě nikdo nebydlel je i patrné ze spotřeby vody na vyúčtování(2m3 /rok). Prosím o radu, jak při případné reklamaci argumentovat tuto skutečnost. Dále dle vyhlášky je dáno procenty rozůčtování spotřebních nákladů (SN) 60% a základních nákladů (ZN) 40%. Lze tyto poměry upravit např. 90% SN a 10% ZN ?

Odpověď na otázku

Pokud bylo rozúčtování provedeno tak, jak ve svém dotazu uvádíte,základní složka 40% a spotřební složka 60%, bylo postupováno v souladu splatnou vyhláškou č. 372/2001 Sb., § 4 odst. 1 této vyhlášky. Skutečnost, žebyt nebyl Vámi podstatnou část roku obýván v důsledku prováděnérekonstrukce, nemá v tomto případě na rozúčtování vliv. Požadavek na změnupoměru ZS : SS je ničím neopodstatněný a byl by v rozporu stouto vyhláškou.Pokud byl při provedeném rozúčtování dodržen i § 4, odst. 4, uvedenévyhlášky, je provedené rozúčtování nákladů na vytápění v pořádku.