§4 odst.4 vyhl.372/2001Sb

  1. ARTAV
  2. §4 odst.4 vyhl.372/2001Sb
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na to, může li vlastník domu snížit hranici kterou nesmí překročit rozdíl v nákladech na vytápění oproti průměru zúčtovacích jednotek připadající na 1 m2 započitatelné podlahovéplochy u konečných spotřebytelů například na 25%, nebo je tato hranice jasně dána jako 40%? Děkuji. Standa Honců

Odpověď na otázku

Hranice rozptylu účtovaných částek na m2, uváděná ve vyhlášce (viz nadpis dotazu) je limitní a nemusí jí být dosaženo. Žádná platná právní norma nepředepisuje matematický postup při rozúčtování, pokud jsou dodrženy podmínky stanovené citovanou vyhláškou. Vlastník domu tedy může při výpočtu nákladů za vytápění a zohlednění tepelně-technických vlastností budovy dospět k tomu, že nevyužije celé povolené rozpětí, stanovené v §4, odst.4.Takovýto postup není v rozporu s vyhláškou.