aplikace § 4, odst. 3 a 4 vyhlášky č. 372/2001 Sb.

  1. ARTAV
  2. aplikace § 4, odst. 3 a 4 vyhlášky č. 372/2001 Sb.
ostatni

Text otázky

Vážení,v domě s 36-ti byty (jedna zúčtovací jednotka, správcem je firma najmutá obcí, měření TRASKO, poměry FS=40% nákladů, SS=60%) byla v r. 2006 všem bytům vyměněna stará okna za nová a celková spotřeba tepla na otop meziročně poklesla - viz níže připojená tabulka, asi o 18 %. V letech 2005-2006 jsem měl, dle příslušných vyúčtování, celkové náklady na otop na 1/m2 v mém bytě (situovaného převážně na jižní straně domu, 1 pokoj je na jihozápadním rohu domu, potřeba tepla je i v zimě relativně nízká právě v souladu s dispozicí bytu) vždy o cca 40 % nižší, než byl průměr těchto nákladů v celém domě - lze to vyčíst z vyúčtování. Přitom skutečné odečty byly v mém bytě ještě výrazně nižší, ale v rámci přepočtů dle § 4 odst.4 vyhlášky mi byly náklady dorovnávány na minimální zákonnou úrověň -40 % od průměru domu. Ale nyní, ve vyúčtování za otop roku 2007 jsem překvapeně zjistil pohyb na druhou stranu tolerančního pole, tj., že i když skutečné odečty jsou pod úrovní tolerančního pole - 40 % (jednotek), celkové náklady na 1m2 za otop v mém bytě dosáhly přesně +40 % nad průměr domu. Protože se nijak nezměnily poměry mezi byty v domě, mohl jsem se jen domnívat, že došlo k chybě ve výpočtu (tento doplatek má činit více, než jsem kdy v minulosti za otop platil) a podal jsem včas reklamaci, která byla ale zamítnuta s odůvdněním, že pokud se vyúčtované náklady neodchylují od průměru o více než ± 40 %, není nárok na uznání reklamace. Návazně jsem požádal o podání všech podstatných podrobností výpočtu, kterým bylo celé rozúčtování provedeno, ale bez odezvy. Mé dotazy: - má správce právo měnit meziročně nějaké parametry výpočtu tak, že by to vedlo k popsaným důsledkům ve vyúčtování? - pokud ano, musí to dát nějakou formou vědět konečným spotřebitelům tepla za otop?- může se přitom jednat o individuální zásah do výpočtu jen pro můj byt?- pokud se během výpočtu zjistí, že např. pro 5 bytů vycházejí náklady vyšší než povolených +40 % nad průměrem domu, může správce celou korekci dopočítat jedinému bytu v domě (např. tomu, kdo je s náklady pod -40 % průměru)?- má smysl obrátit se se stížností na Státní energetickou inspekci - resp. je něco z takového jednání správce nezákonné?tabulka: spotřeba tepla průměrná cena průměrná cena na otop domu tepla na otop tepla na otoprok spotřeba GJ v Kč/GJ v Kč/m2 *)--------------------------------------------------------------2005 1 167 299,85 192,002006 1 226 326,93 219,872007 1 009 377,25 208,77*) na plochu pro ÚT.Děkuji Vám, Šafář, Habartov

Odpověď na otázku

Vážený paně Šafáři,Pokud jde o odpověď na váš dotaz, dovolíme si ještě naši odpověď na nějuvedenou v naší odpovědně doplnit.Z údajů o spotřebě tepla za roky 2005, 2006 a 2007 včetně uvedené ceny zajeden GJ je jasné, že i když došlo v roce 2007 ke snížení spotřeby tepla v GJ na 86,46% skutečnosti roku 2005, v důsledku zvýšení ceny za jeden GJ z 299,85 Kč v roce 2005 na 377,25 Kč v roce 2007 , což je zvýšení na 125,81 %, vzrostly celkové náklady za otop v roce 2007 na 108,77 % . Z toho lze usuzovat, že pokud nedošlo k radikální změně v chování uživatelů jednotlivých bytů v oblasti vytápění, měly by být úhrady nákladů za vytápění vyšší o cca 8 až 9%, tedy i vaše. I když jak bylo již uvedeno, pro důkladné posouzení vámi uvedené podklady jsou nedoststečné, lze konstatovat, že provedené rozúčtování, jak je vámi popsáno, nebude v pořádku.V tomto případě vám nezbývá nic jiného, než trvat na vyřízení reklamace a to u vlastníka objektu, neboť ten je povinen v rozúčtování nákladů na tepelnou energii uvést veškeré údaje tak, jak mu je ukládá §7 vyhlášky č. 372/2001 Sb.Ještě k vašim otázkám:- správce – rozumí se tím vlastník domu, má právo v průběhu roku změnit způsob rozúčtování a to v těch případech, kdy zjistí závažné skutečnosti mající zásadní vliv na způsob rozúčtování. Měl by však s toutozměnou seznámit všechny uživatele bytů, ketrých se změna týká.- pokud by se shora uvedená změna týkala vašeho bytu, pak by se změna ve způsobu rozúčtování týkala vašeho bytu. S novým způsobem rozúčtování by vás měl vlastník seznámit. – pokud vlastník vámi uplatněnou reklamaci nevyřeší a vás podrobně neseznámí se způsobem rozúčtování, pak vám nezbývá jiná cesta než obrátit se na soud.