Koeficient dle § 4 odst. 4

  1. ARTAV
  2. Koeficient dle § 4 odst. 4
ostatni

Text otázky

Všichni nájemníci v domě máme na radiátorech měřáky tepla.Jednotlivé byty topí podle své potřeby, někdo více šetří jiný méně. V rozůčtovací sestavě jsou celkové náklady za základní složku plus celkové náklady za spotřební složku vynásobeny koeficientem, který není v jednotlivých bytech stejný. Náš byt v posledním patře měl nižší spotřebu v nákladech než byt v 6. patře. Náš koeficient je přesto 1,023.. nájemníci v 6. patře měly koeficient 0,991.. Podle čeho se koeficient vypočítává? Má cenu vůbec šetřit? Děkuji

Odpověď na otázku

Problémy se stanovením a aplikací přepočítacích koeficientů byly již předmětem řady předcházejících dotazů. Doporučuji Vám podívat se na odpovědi k dotazům uveřejněným v těchto datech: 15.2., 13.3., 16.4., 29.5., 12.9. a25.9.2006