Limity 40% ve Vyhl.372/01 §4 odst.4

  1. ARTAV
  2. Limity 40% ve Vyhl.372/01 §4 odst.4
ostatni

Text otázky

Dobrý den! Prosím pěkně, rozumím správně,žea) Limit +- 40% je dán podílem celkových nákladů(CN) a celkové plochy(CP) zúčt. jednotky tj. CN / CP (na 1 m2)b) Limit omezuje Náklady (na 1 m2) Konečného Spotřebitele (NKS,KS), rozdělené dle odst. 1, 2 a 3 §4c Pokud neplatí, že: 60% CN/CP =< NKS =< 140% CN/CP, vlastník upraví výpočt. metodu pro všechny KS nebo jen tomu, kdo je mimo limit? A jakým způsobem nebo koeficientem? Děkuji. zwbic

Odpověď na otázku

Základem pro limity uvedené ve Vyhl.372/01 v §4 odst.4 jsou celkové nákladyna vytápění vztažené na 1m2 započitatelné podlahové plochy (celého domu,resp. bytové jednotky). Určitě nelze upravit vyúčtování jen u jednotky,která limit překračuje, protože jde o poměrové rozdělení nákladů, kde jezásadní předpoklad, že celý náklad je nutno rozdělit tak, aby finančníbilance byla vyrovnaná: součet nákladů předepsaných všem bytovým i nebytovýmjednotkám se musí rovnat celkovým nákladům domu (zúčtovací jednotky).Způsob výpočtu úpravy výpočetní metody a rozdělení odchylek po uplatněníustanovení §4, odst. 4 žádný předpis neupravuje a záleží to jen naodborných znalostech a zkušenostech zpracovatele rozúčtování.