ostatni

Text otázky

V legendě k vyúčtování tepla je formulace, že uživatel má splňovat podmínky OZ § 689 o nezbytně nutném odebraném množství tepla. Nikde jsem nenašla vysvětlení OZ § 689 ani jaká je výše nezbytně odebraného tepla. Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď na otázku

Vysvětlení Vám může poskytnout pouze zpracovatel vyúčtování a to prostřednictvím majitele či správce vašeho domu.Podle našeho názoru se jedná o přímou souvislost s §4, odst. 4 vyhlášky č.372/2001Sb.. Výši minimální vnitřní teploty zajišťující tepelnou stabilitu objektu naleznete v metodickém pokynu k citované vyhlášce a ta se v praxi pohybuje v rozmezí 16-18stC.Texty obou předpisů naleznete na http://www.artav.cz/legislativa.html.