Postup ři uplatnění §4,odst.4,Vyhlášky 372/2001

  1. ARTAV
  2. Postup ři uplatnění §4,odst.4,Vyhlášky 372/2001
ostatni

Text otázky

Zajímá mě správný postup při uplatnění §4,odst.4,Vyhlášky 372/2001 Sb. Co se vlastně rozumí náklady na 1 m2 započitatelné podlahové plochy? Jsou to celkové náklady vynaložené na tepelnou energii (tedy základní + spotřební složka), nebo se tímto myslí pouze náklady spotřební složky (tedy měrné a spotřebiteli ovlivnitelné)? Jak toto zmiňuje Metodický pokyn MMR ČR čj.28203/2002-71. A musí se posuzovat náklady na byty o stejné velikosti?Prosím o případný vzorový postup výpočtuDěkuji

Odpověď na otázku

Jedná se o celkové náklady na vytápění, tedy součet základní i spotřební složky, přepočtený na 1m2 započitatelné podlahové plochy. Protože jde o přepočet na 1m2, lze porovnávat byty různých velikostí.