Použití korekčního koeficientu dle §4 odst.4 vyhlášky

  1. ARTAV
  2. Použití korekčního koeficientu dle §4 odst.4 vyhlášky
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Firma, která rozúčtovává teplo v domě s 72 byty „srovnává“ cenu tepla v jednotlivých bytech tzv. korekčním koeficientem dle §4 odst. 4 vyhlášky č. 372/2001 Sb. do intervalu +-40% od průměrného nákladu na m2. Korekční koeficient však aplikuje nejen na spotřební, ale i na základní složku, tedy násobí jím i náklad na m2 plochy bytu. Mám pochybnost o správnosti tohoto postupu. Můžete mi sdělit vaše stanovisko?

Odpověď na otázku

Ustanovení §4, odst.4 vyhlášky č.372/2001 Sb., k němuž se váže váš dotaz, ukládá vlastníkovi, aby v případě odchylky v průměrném nákladu na m2 větší než 40 %, provedl úpravu výpočtové metody. Nestanovuje však, jakým způsobem má být taková úprava výpočtové metody provedena; je tedy na vlastníkovi, jak bude v takovém případě postupovat. Obecně tedy nelze říci, že by vámi popisovaný postup byl vadný. Máte-li pochybnosti o správnosti postupu, požádejte vlastníka o objasnění jeho postupu.