Rozúčtování v domech s bytovými předávacími stanicemi.

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování v domech s bytovými předávacími stanicemi.
legislativa

Text otázky

Přeji hezký den, v našem bytovém domu z roku 2007 je přiváděno teplo a následně ve výměníkové stanici v každém z bytů měněno na teplo pro TUV a pro teplou vodu. Ačkoliv jsme argumentoval opakovaně, že je potřeba změnit způsob vyúčtování, nikdy se ke změně nepřistoupilo. Vyúčtování jsem tedy letos reklamoval výboru, který reklamaci jednoduše a bez dalšího vysvětlení zamítnul. Na schůzi poté členové výboru i další a poté všichni zamítli tepelný audit , nutný ke správnému - spravedlivému rozúčtování podle polohy místností, podle sešikmených ploch sv místnostech. Důvodem byla cena , kterou nechtěli platit za udit a bagatelizování placení tepla s tím , že top všechno stejně musíme platit. Jaké jsou další možnosti postupu , abych uvedenou věc mohl zvrátit a především pro sebe , ale i pro ostatní dosáhl spravedlivého rozúčtování - pomocí korekce pro započitatelnou podlahovou plochu?

Odpověď na otázku

Současně platné předpisy pro rozúčtování nákladů na vytápění neřeší rozúčtování v domech s bytovými předávacími stanicemi. Vlastník domu musí vytvořit vlastní pravidla a nechat je odsouhlasit většinou uživatelů bytů. V domech ve vlastnictví SVJ musí pravidla schválit shromáždění vlastníků.
Pokud se některý z vlastníků cítí poškozen rozhodnutím shromáždění, může se do tří měsíců od vydání rozhodnutí obrátit na obecní soud s žádostí o přezkoumání správnosti rozhodnutí SVJ.

japo