rozúčtování tepla §č vyhl. 372

  1. ARTAV
  2. rozúčtování tepla §č vyhl. 372
ostatni

Text otázky

je možné korekční součinitel podle §4 vyhl. 372 každý rok měnit. Vlastním přízemní byt kde mám upravené koeficienty (i dle svět. stran.počet žeber,polohy) Nyní mi přišlo vyúčtování a při kontrole jsem zjistila rozdíl v tomto K§4. V r. 2009 byl 0.81 a v letošním roce 1.00. Pokud ano podle čeho a jak se tento K§4 mění?Máme 32 stejných bytů a průměrná spotřeba na jeden byt je 1350 dílků. Já i po přepočtu s kor. souč. 1 mám protopeno 2220 dílků, což je o víc než 40%.Nevím tedy jestli je toto důležité.Prosím o odpověď

Odpověď na otázku

Ve svém dotazu zmiňujete dva druhy koeficientů – jednak koeficientyzohledňující výkon otopného tělesa a přestup tepla, jednak koeficientyzohledňující energetickou náročnost vytápěné místnosti. Obecně lze říci, žedůvody pro změnu těchto koeficientů mohou být v zásadě dva – buď došlo knějaké změně (výměna otopného tělesa, zateplení objektu, atp.) anebo seukázalo, že tyto koeficienty nebyly z nejrůznějších důvodů stanovenysprávně, resp. plně nezohledňovaly skutečné poměry v objektu. Vzhledem ktomu, že za stanovení těchto koeficientů zodpovídá dle platné legislativyvlastník objektu, je třeba abyste svůj dotaz směřovala právě tam.