Uplatnění §3, vyhl.č. 269/2015 Sb.

  1. ARTAV
  2. Uplatnění §3, vyhl.č. 269/2015 Sb.
ostatni

Text otázky

Kontrolují se rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné plochy dle§3, odst. (2) a použije se i event. oprava dle dolní přípustné hranice nákladů i v případě rozdělení nákladů na dva příjemce služeb během roku 2017, podle §5, odst. (5), nebo (6)?

Odpověď na otázku

Pokud se v bytové jednotce v průběhu roku vystřídali dva nájemníci, pak podle zákona 67/2013 Sb., §2, odst. a, písm. 1 jsou oba nájemníci tzv. příjemcem služeb. Ustanovení vyhlášky 26/2015 Sb., §3, odst. (2) pak stanoví, že: Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. „Kontrola“ se tedy provádí u obou nájemníků.

Menu