Vyhl. 372/01 §4 3),4) – Rozdíly.

  1. ARTAV
  2. Vyhl. 372/01 §4 3),4) – Rozdíly.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, váženíZachovám,prosím, smysl odst 3) a 4), uvedu-li stručněji:(3) Spotřební složku rozdělí úměrně výši náměrů s použitím korekcí, které zohledňují náročnost danou polohou, počtem článků topných těles a pod.(4) Rozdíly v nákladech na 1 m2 nesmí překročit 40% oproti průměru. NEDOJDE-LI k překročení, NEPROVÁDÍ úpravy uvedené v (3).Děkuji. POBAi

Odpověď na otázku

I když nedojde k překročení limitů podle §4, odst.(4), musí být provedenyúpravy požadované v §4, odst.(3) vyhl.Podrobněji viz odpověď na dotaz od Františka z 6.5.2010.