Vyhl. 372/01 Sb., § 4, odst. 4.

  1. ARTAV
  2. Vyhl. 372/01 Sb., § 4, odst. 4.
ostatni

Text otázky

Je povinností postupovat vždy podle výše uvedeného, pokud je splněna podmínka v odstavci 4 uvedená? Je možné aby v případě, kdy se jedná o SVJ došlo k dohodě vlastníků, že se při vyúčtování tepla nebude k tomuto ustanovení přihlížet?

Odpověď na otázku

Vyhláška je platná pro objekty (domy) s ústředním vytápěním a pro objekty, vnichž je teplá užitková voda připravovaná centrálně pro všechny byty, případně nebytové prostory.Nevztahuje se pouze na domy s etážovým vytápěním.Nejste-li tedy objekt s etážovým vytápěním, je pro vás vyhláška závazná a jakákoliv dohoda vlastníků, která je s vyhláškou v rozporu je tudíž nelegální.