Vyhl.372/1 Sb.§3 – korekce.

  1. ARTAV
  2. Vyhl.372/1 Sb.§3 – korekce.
ostatni

Text otázky

Jsme malé BD, máme nově istalované v bytech poměr.měřáky spotř.tepla. Chceme si sami provádět výpočty spotřeby tepla v bytech, které jsou obdobné - vždy na patře 2+1 a 3+1 a 1+1. Nejsou žádné rozdíly vyžadující stanovení zvláštních koeficientů či výpočt. metod. Sdělte prosím jaké koeficieny musíme minimálně použít - předpokládám koeficent na umístění bytu ....a další? Existuje norma - metodický pokyn, kterým se výpočet daného koeficentu řídí. Pokud ANO sdělte. Děkuji Bžochová

Odpověď na otázku

„Podle požadavku vyplývajícího z čSN EN 834 musíte použít koeficientykorigující výkon otopného tělesa, přestup tepla, počet teploměrných čidel ateplotní režim vytápěné místnosti. Podle požadavku vyplývajícího z vyhláškyč. 372/2001 Sb. musíte použít koeficienty zohledňující energetickounáročnost vytápěné místnosti. Vaše rozhodnutí řešit rozúčtování nákladů navytápění svépomocí považujeme s ohledem na řadu technických a legislativníchspecifik jako rizikové, zejména s ohledem na skutečnost, že celková cenatéto roční služby od odborného dodavatele nečiní obvykle více než 200-250 Kčna jeden byt a rok.“