Vyhláška 372/2001 Sb.§4 odst.3

  1. ARTAV
  2. Vyhláška 372/2001 Sb.§4 odst.3
ostatni

Text otázky

§4 odst. 3 zní: "Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím kotekcí a výpočtovývh metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou." Formulaci "..s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i .." lze vykládat tak, že kromě rozdílné náročnosti vytápěných místností danou jejich polohou je možné zohlednit i jinou rozdílnou náročnost vytápěných místností, např. mezi místnostmi, kde jsou osazena klasická dřevěná zdvojená okna a místnostmi s okny plastovými. Mezi těmito prvky je značný rozdíl v tepelné prostupnosti. Děkuji za odpoveď.

Odpověď na otázku

Takovýto výklad nemá žádné opodstatnění.Majitel domu by měl dbát na to, aby celý plášť domu byl udržován ve stejně dobrém stavu.A pokud dojde k úpravě tepelných vlastností pláště zateplením nebo výměnou oken za kvalitnější, tak není racionální důvod k tomu,aby některá okna byla vyměněna a jiná nikoliv.Pokud už dojde k tomu, že vlastníci některých jednotek vlastním nákladem nechají vyměnit okna ve své jednotce, investovali tím nemalé prostředky do snížení tepelných ztrát domu. Mělo by se to projevit tím, že spotřeba teplav jejich jednotce bude nižší. Nebylo by logické ani morální, kdyby vlastníci jednotek, kteří do výměny oken neinvestovali, byli jakkoliv zvýhodňováni.