zateplení¨-koeficienty pro přepočet bodů

  1. ARTAV
  2. zateplení¨-koeficienty pro přepočet bodů
ostatni

Text otázky

Jak se změní koeficienty bodů poměrových měřičů po zateplení domu a výměny oken v domě při rozúčtování nákladů za otop domu. Dojde k jejich snížení z 1,56 a vyšších na hodnotu 1,0 u středových místností? Kdo to provede? Musí o to nájemník žádat? Není to povinost správce? Kdo zruší koeficient Kss na vyrovnávání protopených nákladů mezi nájemníky,kteří překročili domovní průměr a těmi kteři jej nepřekročili v rámci povolené tolerance? Proč správce a rozúčtovatel nutí takto nájemníky aby nešetřili energií?Co na to zákon o hospodaření s energií, a co etický kodex asociace.Děkuji Tomáš

Odpověď na otázku

Po provedeném zateplení objektu včetně provedených výměn oken, by měl vlastník nebo správce objektu v případě, že jsou instalovány na OTindikátory- rozdělovače topných nákladů, provést nový výpočet tepelných ztrát jednotlivých vytápěných místností a tím i celého objektu. Na základě provedeného nového výpočtu tepelných ztrát pak provést porovnání výkonu jednotlivých instalovaných otopných těles a těch případech, kdy výkony otopných těles výrazně překračují nově vypočtené tepelné ztráty, snížit výkon předimenzoných OT jejich výměnou či ubráním článků. V dalším kroku by měl požádat rozúčtovatelskou firmu o stanovení nových korekčních koeficientů, zvláště pak koeficientu na polohu místností a rovněž na výkon OT. Pokud jde o to, kdo zruší koeficient Kss, pak lze odpovědět jednoduše, že bude zrušen tím, že nedojde k překročení nákladů na vytápění v přepočtu na1m2 započitatelné podlahově plochy o více něž + – 40% od průměru. Toto je v prvé řadě odvislé od chování se uživatelů bytů. V případech, kdy dochází k tomuto překročení, ukládá §4 odst. 4. vyhlášky č. 372/2001 postupovat v souladu s odst.3, §4 a tuto korekci provést.