ARTAV se bude prezentovat na výstavě INFOTHERMA

Na našem stánku naleznete kontakty na jednotlivé členy ARTAV, budete se moci informovat na aktuální legislativu nebo se zúčastnit některé z našich dvou přednášek.


28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY INFOTHERMA

Ve dnech 23. až 26. ledna 2023, denně od 9 do 18 hodin ( ve čtvrtek do 16 hodin ) se   uskuteční  již 28. pokračování  mezinárodní výstavy Infotherma. Po dvouleté vynucené pauze se tak opět setkáme na Výstavišti Černá louka v Ostravě.

Infotherma je od svého počátku věnovaná vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. V České republice se jedná o významnou specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny evropské a světové značky výrobků a produktů, které jsou potřebné k tepelné pohodě našich domovů.

Je hodně témat, nad kterými se bude na Infothermě diskutovat, nejen při úvodní konferenci spojené se slavnostním zahájením výstavy dne 23. ledna od 11 hodin v Konferenčním centru Výstaviště Černá louka, ale i na doprovodném programu. 

Výstaviště je již nyní, dva měsíce před zahájením výstavy, z 90 % zaplněno vystavovateli. Firmy přihlašují své TOP výrobky do soutěže, kterou připravujeme společně s internetovým  portálem TZB-info, finišujeme s doprovodným program a hlavně se těšíme, že opět Ostrava bude místem, kde se setkávají přední výrobci, prodejci, montážní i servisní firmy a odborná veřejnost s cílem představit návštěvníkům výstavy novinky a směry, kam se ubírá moderní vytápění a stavby spojené s ekonomickým bydlením.

Doba není  jednoduchá pro každého z nás. Těžko předvídatelná s rapidně zvedajícími se cenami energií i materiálů. Na výstavišti bude  proto připraveno i několik poradenských stánků, kde návštěvníci mohou  prodiskutovat své dotazy a nechat si poradit od odborníků, kteří se zabývají obory, na které je výstava zaměřena.

Výstava Infotherma se připravuje pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, Hospodářské komory ČR a Hejtmana Moravskoslezského kraje.

Srdečně zveme na Infothermu 2023 návštěvníky a odbornou veřejnost. Přijďte se inspirovat nejnovějšími technologiemi, prohlédněte si expozice předních firem v oboru a proberte své dotazy a požadavky v přímém kontaktu s vystavovateli.

Pozvánka ZDE