Prezentace přednášejících ze semináře 2022

Ve čtvrtek 24.11.2022 proběhl v Praze seminář „NOVÉ PŘEDPISY PRO ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A VODY“

Níže jsou k dispozici prezentace přednášejících:

JUDr. Pavla Schödelbauerová, vrchní ministerský rada – odbor bydlení, realitní činnosti a veřejných dražeb, Ministerstvo pro místní rozvoj – Legislativa MMR v oblasti nákladů na služby spojené s bydlením.

https://artav.cz/wp-content/uploads/2022/11/Schoedelbauerova.pptx

Mgr. Roman Huječek, odbor legislativně právní, Ministerstvo pro místní rozvoj – Transpoziční novely zákona o službách a prováděcí vyhlášky.

https://artav.cz/wp-content/uploads/2022/11/Hujecek.pptx

Ing. Petr Vozka, odbor energetické účinnosti a úspor – Ministerstvo průmyslu a obchodu – Změny v legislativě s ohledem na transpozici směrnice o energetické účinnosti.

https://artav.cz/wp-content/uploads/2022/11/Vozka.pptx

Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení ista Česká republika s.r.o. – Změny ve formuláři vyúčtování.

https://artav.cz/wp-content/uploads/2022/11/Trckova.pptx

Ing. Petr Holyszewski, předseda Rady ARTAV – Jak porozumět vybraným ustanovením legislativy.

https://artav.cz/wp-content/uploads/2022/11/Petr.pptx

Bc. Matěj Holyszewski, produktový manažer ENBRA – Metrologické vlastnosti vodoměrů instalovaných v protisměru.

https://artav.cz/wp-content/uploads/2022/11/Matej.ppt