ostatni

Text otázky

Obecní úřad ve Svinově zanebáva údržbupři dodávce tepla 8 let se domáhame nápravy .Zpatečka kondenzátu je nefunkční.Zkapalněný kondenzát lijou do kánálu .Nevrací ho do teplárny aby mohlo byt provedené finanční zhodnocení u Dalkie Ostrava.Přitom nam vykazují spotřebu na přepočtenou plochu 1,28 GJ/m2 někdy dokonce i 1,98 GJ/m2 jedná se pouze o teplobez TUV.Platí ještě normy na teplo 0,8GJ/m2 nebo si mohou dělát úřednici ve Svinově z vyhlášky 372/2001 holubník.Rovněž cenu za 1GJ si účtují 447,84 Kč/GJTak za 79 m2 atelieru /nebytového prostoru/ chtějí za teplo 43 535Kč za rok 2007 ,Přitom mi tvrdí ,že nejsou ani povinní uvádět ve vyučtování za teplo stav a číslo měřidla .

Odpověď na otázku

Vážený pane Zlattnere,k vašemu dotazu, ze kterého jasně vyplývá naprosté nerespektování stávajícíplatné legislativy v oblasti využívání tepelných zdrojů a zásobování teplemjednotlivých odběratelů včetně vytápění jednotlivých bytů obecním úřadem veSvinově, lze říci následující:1- měrný ukazatel spotřeby tepelné energie na vytápění a na dodávku teplévody dle § 5, odst. 1 vyhlášky č. 152/2001 Sb. činí při vytápění ze zdrojetepla s násypnými klotli na tuhá paliva za otopné období 0,7 GJ m2 při výšcestropů vytápěných místností 2,7m. Ve vašem případě je tedy tento ukazatelpřekračován o 82,8 % až 182,8%! S ohledem na to, že uvádíte, že se jednápouze o dodávku tepla bez TUV, je to neskutečné.2-Pokud jde o vámi uváděnou cenu za 1 GJ, k tomu se nemůžeme vyjadřovat. Vymůžete požádat dodavatele o předložení kalkulace, jak k této ceně dospěl.Pokud Vámi uvedená cena je včetně DPH, není v tomto případě přemrštěná.3-Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie stále platí, tak jak je uvedeno vbodě 1 odpovědi. Vámi uváděný ukazatel 0,8 GJ je zřejmě přepočtený na jinouvýšku stropů než 2,7m, jak stanovuje již citovaná vyhláška č. 152/2001 Sb..4- Co musí vlastník uvést ve vyúčtování nákladů na tepelnou energii navytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody konečným spotřebitelůmpřesně stanovuje vyhlášky č. 372/2001 Sb. v § 7. Jediné co zde není uvedenoa tedy uvádět nemusí jsou výrobní čísla měřidel. Je však zcela normální, žetato čísla měřidel nebo indikátorů jsou ve vyúčtování uváděna.5- Vy máte možnost v souladu s uvedenou vyhláškou dle § 7, odst. 3 požádatvlastníka, aby Vás seznámil s podklady z nichž vyúčtování pochází, případněse způsobem rozúčtování nákladů a tento je povinen Vám je předložit, či Váss nimi seznámit. 6-Na základě Vámi uvedených skutečností ve vašem dotazu Vám doporučujemeobrátit se na SEI a tuto na nešvary v tepelném hospodaření obecního úřaduSvinov upozornit.