1 bj/2 poměrná měřidla

  1. ARTAV
  2. 1 bj/2 poměrná měřidla
legislativa

Text otázky

Dobrý den, 1/ V rámci jedné bj jsou instalovány 2 vodoměry, elektroměry a plynoměry. Na rozdíl od plynu a elektřiny je mi správcovskou firmou účtována spotřeba vody účtována hromadně za bj. Vzhledem k tomu, že jedno z odběrných míst vody je pronajímáno, potřebuji vyúčtování odděleně za každý vodoměr zvlášť. Mám na takovéto vyúčtování; dle jednotlivých odběrných míst nárok? 2/ Vodoměr k odběrovému místu ve společných prostorách SVJ /slouží pro úklid domu/. Spotřeba je údajně rozúčtována na všechny bj. Má správce povinnost vystavit k tomuto vodoměru samostané vyúčtování /celkové/, pro možnost kontroly spotřeby? Děkuji Vlk Jan

Odpověď na otázku

Jako příjemci služeb jsou vesměs definováni uživatelé jednotlivých jednotek. Poskytovatel služeb provádí rozúčtování nákladů na vodu, podobně jako na teplo, na všechny bytové i nebytové jednotky v domě. Pokud máte ve své jednotce podnájemníka, jste vzhledem k němu poskytovatelem služeb a vyúčtování nákladů musíte řešit s ním. Vlastník domu vám správně účtuje spotřebu v součtu za všechny vodoměry ve Vaší jednotce. Jinou úpravu by jste musel předem dohodnout s vlastníkem domu.
Voda a teplo, které byly spotřebovány v zúčtovací jednotce ve společných prostorách (úklidové komory apod) se v souladu s platnou právní úpravou (zákon 67/2013 Sb. a další) rozúčtuje na všechny jednotky v domě v poměru jejich vlastních registrovaných spotřeb.
-japo-

Menu