100% spotřební složka

  1. ARTAV
  2. 100% spotřební složka
ostatni

Text otázky

Dobrý den, nebytové prostory (6 jednotek). Spotřeba za objekt/rok:2.404 GJVyúčtování vlastníka:Spotřební složka 100%!Výpočet: náklad v Kč z faktury dodavatele vydělen 918,779 GJ. (Netušíme, kde tento údaj vzal. Součet údajů (spotřeba) z měřidel?) Výsledná cena vynásobena množstvím tepla (GJ) zjištěného z konkrétního měřidla.Je vyúčtování korektní?Děkuji.

Odpověď na otázku

Zda je provedené vyúčtování korektní zjistíte ze smlouvy o dodávce tepla uzavřené mezi nebytovými prostory a vlastníkem objektu.Z Vámi uvedených údajů nelze objektivně daný stav posoudit.Pokud máte pochybnosti, můžete vyúčtování u vlastníka reklamovat.

Menu