100% zak. sazba v jednom půl roce

  1. ARTAV
  2. 100% zak. sazba v jednom půl roce
ostatni

Text otázky

Dobrý den,prosím Vás o radu. Dostala jsem vyúčtování za vytápění. Nejsem připojena na vytápění a řeším vlastním el.spotřebičem. Vyúčtování je rozděleno půl ročně. V prvním půl roku mám 50% základní složku a ve druhém 100%. První půl rok (1.1.2013 do 31.5.2013) je cena cca 300 Kč a ve druhém (1.6.2013 do 31.12.2013) cca 1200 Kč. Nic se v době (rok 2013) v domě neměnilo.Má pronajímatel právo takového vyúčtování.Děkuji moc za odpověď

Odpověď na otázku

Za rozúčtování i vyúčtování je odpovědný vlastník objektu. Doporučuji proto u vlastníka objektu písemně reklamovat předané vyúčtování a žádat o podání informace dle §7 odst. 3 vyhlášky 372/2001 Sb.. Vlastník seznámí konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady, ze kterých vyúčtování vychází, popřípadě se způsobem rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody na ostatní konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.

Menu