2 podružné měřiče tepla pro jednotlivé vchody

  1. ARTAV
  2. 2 podružné měřiče tepla pro jednotlivé vchody
ostatni

Text otázky

Jsme jedno SVJ o dvou vchodech. Dům je zateplen, byty mají plastová okna, ty jsou i ve sklepních prostorách, původní okna jsou oken na chodbě. Napojeni jsme na dálkové vytápění . Odečítací přístroj je umístěn v naší polovině domu pro společné měření tepla. Rozvod topení je zavěšený pod stropem , kdy sklepení je průchozí ,a do bytů je vyvedeno stoupačkami. Veškeré společné prostory , kromě 1 místnosti v suterénu domu jsou pod naším vchodem. Jelikož jsou neustále v posledních letech problémy s odběrem tepla u jednotlivých bytů (naše SVJ nedodržuje pravidla vyhl. 372/2001 Sb. při vyúčtování při rozdílně vykazovaných námětech oproti průměru), kdy jeden ze vchodů se považuje při odběru tepla pro naše SVJ za "samostatnou jednotku nezávislou na druhé jednotce", vymyslel nyní výbor SVJ , že se nechají zhotovit 2 podružné měřiče tepla pro jednotlivé vchody a dal to jako jeden z bodů do programu na shromáždění vlastníků. Mám dotaz, zda je možno osadit podružné měřiče tepla do stávajícího rozvodu topení , zřejmě na patu jednotlivých vchodů a tam měřit spotřebu tepla pro každý vchod samostatně. Nemůže dojit k situaci, že náš vchod, kde je hlavní měřič tepla instalovaný teplárnou bude po odečtu za celý dům na tento "vymyšlený" systém měření doplácet . Je zaručeno, že rozúčtování bude spravedlivé a objektivní, že nemůže dojít ke zvýhodnění druhého vchodu na úkor vchodu kde se nachází měření do celého domu? Jak bude ošetřen prostup tepla stěnami mezi byty (samozřejmě určité byty z různých vchodů mají společné stěny). Jak budou za této situace uplatňovány pravidla vyhl. 372/2001 Sb. Který předpis tento postup povoluje. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Především musí odborník na vytápění posoudit, zda je technicky možné takto rozdělit otopnou soustavu. (Pokud by to vyžadovalo přestavbu celého ležatého rozvodu ÚT, bylo by to spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady.) Podle definice v §2 vyhlášky 372/2001 je zúčtovací jednotkou dům se společným otopným systémem a jedním napojením na zdroj tepla spojeným s měřením.Pokud bude technicky možné otopné soustavy rozdělit na dva systémy a každý bude osazen měřičem tepla, bylo by možné fakturované částky za teplo rozdělit v poměru naměřených hodnot na podružných kalorimetrech a rozúčtovat každý vchod jako samostatnou zúčtovací jednotku.Je třeba posoudit, zda by takováto změna nebyla v rozporu s prohlášením vlastníka domu a zda by některý ze vchodů nebyl, z nějakých specifických důvodů (např. různou úrovní zateplení hrazeného ze společných fondů) ve výhodě proti druhému. Doporučuji, aby s takovým řešením vyslovila souhlas většina vlastníků každého z domů.Tento problém žádný právní předpis neřeší, jde jen o to, aby výsledné řešení nebylo v rozporu s platnými předpisy, zejména se zákonem 67/2013Sb. a s vyhláškou 372/2001Sb.

Menu