30% ze zákona za odpojený byt

  1. ARTAV
  2. 30% ze zákona za odpojený byt
ostatni

Text otázky

Dobrý den,náš dům má 24 bytů a z toho je 6 bytů odpojeno od centrálního topení a mají svoje musí ze zákona platit 30% na teplo v domě?

Odpověď na otázku

Byty odpojené od systému ústředního vytápění hradí základní složku nákladůna vytápění domu, která se rozpočítává na všechny byty podle velikostizapočitatelných podlahových ploch. Základní složka nákladů musí být ve výši40% až 50%z celkových nákladů na vytápění. Rozhodnutí o volbě podílu v rámciuvedeného rozpětí (40-50%) je na majiteli domu, mělo by však respektovatzpůsob rozvodu tepla v domě. Pro stoupačkové systémy s indikátory topnýchnákladů na otopných tělesech se doporučuje 50%, pro domy vybavené bytovýmiměřiči tepla a horizontálními rozvody v bytech je vhodnější 40%.Třicet procent základních nákladů na ohřev teplé vody hradí uživatelé všechbytů podle podlahových ploch, bez ohledu na to, zda teplou vodu odebírají činikoliv.