35% vody za rok natočeno během 3 týdnů

  1. ARTAV
  2. 35% vody za rok natočeno během 3 týdnů
ostatni

Text otázky

Spotřeba vody v našem domě byla:r.2004 1.696,- m3r.2005 1.433,- m3r.2006 1.699,- m3r.2007 2.702,- m3To je v roce 2007 o 1.000 m3 víc než v předchozích letech.Nedošlo k žádným změnám v počtu osob nebo chování uživatelů.Máme pouze fakturační vodoměr, rozpočítává se podle počtu osob.Správní firma říká, že vyšší odběr mohlo udělat např. protékající WC. Ale tohle je vzestup spotřeby o 60%!!! A z faktur, které jsem si vyžádala, jsem zjistila, že ten nadměrný odběr se uskutečnil během pouhých tří týdnů (od.2.4 do 22.4.), kdy podle faktury bylo na vodoměru natočeno 933 m3 !!! Může takovou spotřebu udělat jeden protékající záchod za tři týdny?? A navíc byl vodoměr podle té faktury dne 22.4. vyměněn. Myslím, že správní firma měla požádat o přezkoušení vodoměru, neměla platit fakturu, ale reklamovat.Ještě dodávám, že podle těch faktur byla jinak spotřeba za jednotlivá čtvrtletí opravdu vyvážená včetně letošního 1.Q:1.Q 2007 450 m32.Q 2007 464 m3 (+ 933 m3)3.Q 2007 419 m34.Q 2007 436 m31.Q 2008 425 m3Jaké argumenty při reklamaci použít?

Odpověď na otázku

Veškeré argumenty potřebné k podání reklamace jste vypsala ve svém dotazu.Ano, správce měl reklamaci podat a požádat o přezkoušení vodoměru.Při podání reklamace argumentujte výraznou spotřebou v krátkém časovém období. Není technicky možné, aby navýšení spotřeby bylo zapříčiněno protékajícím záchodem. Navíc spotřeba se opět vrátila k normálu po výměně vodoměru. Rovněž si nechte vysvětlit důvod výměny vodoměru dne 22.4.07. Je totiž možné, že již neměl platné úřední ověření.Z výše uvedeného vyplývá závěr: požadujte provedení vyúčtování dle § 17, odst. 4, písmeno a) zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích, tedy stanovení množství dodané vody podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace.