40% odchylka od průměrných nákladů

  1. ARTAV
  2. 40% odchylka od průměrných nákladů
ostatni

Text otázky

Dobrý den,dostal jsem vyúčtování tepla za rok 2015 kdy na moji bytovou jednotku byla uplatněna korekce z důvodu odchylky od průměrných nákladů na 1m2 vytápěné plochy (byt nebyl užíván) Toto považuji za správné, výsledkem uplatněné korekce je ale konečná odchylka od průměru -35%. Domníval jsem se že zaplatím za vytápění za rok 2015 náklady ve výši 60% průměrných nákladů ale výsledkem vyúčtování po uplatnění korekce je 65% průměrných nákladů. Připouští vyhláška 372/2001 Sb. takové řešení? Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Na příkladu lze ukázat, že skutečná spotřeba tepla bytů, které nejsou v nejnižším ani v nejvyšším podlaží domu a které na bytových měřičích tepla nebo na indikátorech vytápění mají registrovanou minimální spotřebu, dosahuje pravděpodobně více než 80% průměrné spotřeby tepla na vytápění v přepočtu na m2 započitatelné podlahové plochy. Proto zkušené rozúčtovací firmy doporučovaly už řadu let vlastníkům domů aplikovat při rozúčtování vyšší limit pro minimální úhradu nákladů za vytápění. Obvykle byly používány limity 70% -75%. Takto pozměněný limit pro minimální úhradu za vytápění nebyl v rozporu z vyhláškou 372/2001 Sb. Vám účtovaná úhrada ve výši 65% tedy je v souladu s vyhláškou 372/2001 Sb. a pravděpodobně představuje menší částku, než jaká byla na vytápění Vašeho bytu vynaložena.

Menu