Adekvátní měření u rozdílných otopných těles.

  1. ARTAV
  2. Adekvátní měření u rozdílných otopných těles.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v našem SVJ se plánuje instalace měřáků na odběr tepla. V domě jsou ale různé typy otopných těles. Od klasických článkových litinových, až po desková. Jaký typ měřáků a jak je správně umístit (přímo na těleso nebo na přívodní či odvodovou trubici), aby měření bylo u jednotlivých typů otopných těles adekvátní? Domnívám se, že vzhledem k různému proudění teplého vzduchu u jednotlivých těles, není možné provést identické měření odběru tepla, a tak budou majitelé jednoho či druhého typu otopného tělesa finančně poškozeni.Děkuji za informaci.

Odpověď na otázku

Vážená paní Polnarová,Vámi použitý výraz „měřáky na odběr tepla“ je nesprávný, neboť tytopřístroje neměří žádnou konkrétní veličinu ve fyzikálních jednotkách, alepouze indikují množství tepla dodaného otopným tělesem do vytápěnéhoprostoru v čase v bezrozměrných jednotkách, na jejichž základě se pakprovádí poměrné rozúčtování nákladů na vytápění. K další části Vašeho dotazu- jaký typ indikátoru použít a jak je správně umístit na otopné těleso?Jednoznačně doporučujeme volit přístroje, které jsou v souladu s platnýminormami s tím, že indikátory pracující na principu odparu tekutiny jsou vsoučasné době již velmi zastaralé. Předmětné normy jsou čSN EN 835(indikátory na principu odparu) a čSN EN 834 (indikátoryelektronické-napájené elektrickou energií). Nabídku na dodávku a odbornouinstalaci vhodných indikátorů Vám dá kterákoli odborná firma zabývající setouto činností; seznam takových dodavatelů naleznete na našich wwwstránkách. Správné umístění indikátorů na otopné těleso je buď uvedeno přímov citované normě nebo je definováno montážním manuálem odborného dodavatele.Vaše obavy vyplývající z rozdílnosti otopných těles instalovaných v objektunejsou na místě, neboť i toto je řešeno v citovaných normách, a to konkrétněuplatněním speciálních korekčních koeficientů.