àeklamace vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. àeklamace vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Reklamovali jsme vyúčtování tepla s tím, že jsme žádali o překontrolování správnosti nastavení koeficientů zohledňujících polohu bytu. Servisní technik nastavení překontroloval a sdělil nám, že u 2 místností nám přidají 5%, ale s tím, že to lze udělat až od ledna t. r. Za teplo za minulé zúčtovací období máme doplácet 8000 Kč - jak si tedy mám vyložit tuto situaci. To, že nám bude přidáno na zohlednění polohy , chápu jako uznání nesprávného nastavení , takže bych očekávala , že nám bude vyúčtování opraveno . Máme na to právo ?Dále se chci zeptat , koho požádat , aby při výpočtech nákladů na teplo v našem bytě byl brán ohled na vlhkost bytu, který je v přízemí a je zde větší vlhkost než v ostatních bytech. Jedná se o dům s byty v OV a v bytech máme nainstalovány měřiče tepla. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Souhlasím s Vámi, že změna koeficientu by se měla promítnout i do vyúčtování za předcházející období. Zkuste o to písemně požádat.K dotazu na vlhkost bytu. Byty vybavené ústěním vytápěním obvykle trpí příliš nízkou vlhkostí (obvykle kolem 40%). Optimální vlhkost pro dlouhodobý pobyt osob se pohybuje kolem 60%. Zvýšená vlhkost vašeho bytu by mohla být považována za jeho přednost. Nezdravé by ovšem bylo, kdyby vlhkost vzduchu ve vašem bytě přesahovala 80%.U přízemních bytů je nutno počítat s objektivně vyššími tepelnými ztrátami a dle vyhl.č. 372/2001 Sb. §4. odst.(3) by tato okolnost měla být reflektována při výpočtu nákladů na vytápění.