Alois Málek

  1. ARTAV
  2. Alois Málek
ostatni

Text otázky

Je nutné podle platných předpisů do všech objektů instalovat RTN(rozděl. topných nákladů) ke všem tělesům, nebo stačí namontovat uzavírací klapku do hlavního přívodního potrubí ÚT(čas.regulovat dodávku tepla do objektu), a instalovat měření vnitřní teploty do reprezentativní místnosti v objektu.Provozně odzkoušet.Rozúčtování zůstane stejné.Zkušenost: Při současné montáži termostat. ventilů a RTN do objektů,byli mezi nájemníky nepředstavitelné problémy s docílením požadovaných vnitřních teplot do jednotlivých vyt.místností nájemníků.

Odpověď na otázku

ANO je, protože platný zákon o hospodaření energií jednoznačně definuje, že „Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům“.Hlavní přívodní potrubí do objektu (zúčtovací jednotky) a měření v jedné její referenční místnosti nemůže nahradit individuální právo možnosti regulace a registrace tepla jednotlivých konečných spotřebitelů.

Menu