Aplikace vyhlášky 372/2001

  1. ARTAV
  2. Aplikace vyhlášky 372/2001
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chci se zeptat, existuje ještě jiná vyhláška či zákon, krom Vyhlášky 372/2001 ,kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování? Obdrželi jsme již třetí vyúčtování tepla a TUV za rok 2008, výrazně se neustále snižuje částka přeplatku nebo doplatku.Byli totiž vedením družstva informováni, že se TUV rozúčtovává dle podlahové plochy. Jak uvádíte, dle podlahové plochy se rozúčtovává pouze základní složka 30%Takže předpokládám, že základní složka ceny by měla být u stejných typů bytu stejná. Jelikož máme instalovány měřiče jak na vodu tak na teplo, považuji ze stranyvlastníka podivné, že nemají stanovenou jednotkovou cenu za TUV, dle které by sepočítala spotřební složka (naměřené m3 na vodoměru). Rozptyl za m3 TUV je ujednotlivých nájemníků 237 až 666 Kč. čím méně spotřebované TUV, tím vyšší cenaza m3. Teplo jim dodává externí dodavatel, náměr mají bytovým měřičem v jednotkách,které se přepočítávají na GJ. Nemáme rozděleno teplo na základní a spotřební složku, ale počítá se se 100% a rozpočítává dle podlah. plochy. Je to tak dobře? Ráda bych se dopátrala jaký je správný mechanismus u těchto vyúčtování, ale prozatím nemám konkrétní odpověď, jen částečné útržky dle dotazů od ostatních.Mám za to, že příslušnou Vyhlášku si vlastník vykládá po svém. Vymlouvají se nainstalaci nového software, dle kterého je prý vše OK. Ale každý SW vyžaduje zadávání správných rozpočítávacích parametů. To nemusíme mít instalovány měřáky spotřeby. Pokud někdo plýtvá TUV,doplácí na to ten, kdo spotřebovává méně. Můžete mi prosím poradit? Děkuji

Odpověď na otázku

Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele jednoznačně určuje vyhláška 372/2001 Sb. – viz. http://artav.cz/legislativa.html. Pokud Vám předložené rozúčtování neodpovídá této vyhlášce reklamujte je u majitele domu. V případě, že majitel domu, potažmo rozúčtovací firma, není schopn zpracovat rozúčtování, které by splňovalo podmínky dané touto vyhláškou je jedním z řešení změmit rozúčtovatelskou firmu a využít nabídky firem, které se touto činností zabývají profesně. Možnost výběru lze získat například na http://atrav.cz/seznam-clenu.html. Toto vyjádření bere v potaz i odpověď na Váš dotaz z 1.5. 2009.