Aproximace podlahovou plochou

  1. ARTAV
  2. Aproximace podlahovou plochou
ostatni

Text otázky

Dobrý den, máme-li v domě (přibližně nad sebou) předsíně, kde první je nevytápěná, další také nevytápěná, třetí je vytápěná, čtvrtá nevytápěná a patá (nejyvšší) opět vytápěná, a použijeme aproximaci podlahovou plochou, může nás nájemník s bytu s nevytápěnou předsíní napadnout na rozpor s vyhláškou? Má na to vliv případná existence potrbí pro vytápění?

Odpověď na otázku

V případě nepřímo vytápěných místností ve vnitřní dispozici bytu mohou být otopná tělesa jen v některých podlažích. Ve smyslu vyhlášky č. 372/2001Sb. jde vždy o místnosti, které jsou jak začleněné v objektu, tak i součástí vytápěných bytů.Postup výpočtu tzv. započitalelné podlahové plochy definuje vyhláška v §2, písm. e) (viz. http://www.artav.cz/legislativa.html).Jiný postup je nelegální.